Rekvalifikační kurz zubní instrumentářka

Společnost Zubní středisko u Karoliny, s.r.o. pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 22105/2022-8/ONP.

Jeho odborným garantem je MUDr. Hana Bothová, organizační stránku zajišťuje vrchní sestra Renáta Nehézová.

Akreditovaný kurz Zubní instrumentářka probíhá na našem Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a na Zubní klinice Clinic+ v Praze pod vedením našich letitých zubních lékařů, zkušených zdravotních sester a dentální hygienistky. Kvalifikační kurz Zubní instrumentářky trvá po dobu 6 měsíců, který je následně zakončen úspěšným složením závěrečné zkoušky a vydáním Certifikátu k výkonu povolání Zubní instrumentářka. V době prázdnin a dovolených umožňujeme individuální učební plán, tak aby student nebyl žádným způsobem omezen. Teoretická výuka probíhá převážně formou online, prezenční výuka probíhá v učebně a ordinacích v Zubním středisku v centru Ostravy a Zubní klinice Clinic+ v Praze .

Pracovní uplatnění absolventa:
Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, vykonává činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Kvalifikační kurz Zubní instrumentářka bude zahájen v lednu – únoru 2023 v Ostravě a Praze.

1. termín – 7.2. – 4.8.2023

2. termín – 4.4. – 6.10. 2023

Podrobné informace o probíhajících kurzech získáte na instrumentarka@zubniukaroliny.cz nebo tel. 606 283 393

Informace ke kurzu Zubní instrumentářka Ostrava.

Informace ke kurzu Zubní instrumentářka Praha.

VÝUKOVÝ PLÁN

Teoretická výuka:

 • Úvod do stomatologie
 • Psychologie, komunikace
 • Anatomie, kardiologie
 • Mikrobiologie, epidemiologie
 • Záchovná stomatologie, prevence
 • Stomatochirurgie
 • Parodontologie, patologie
 • Ortodoncie, pedostomatologie
 • První pomoc
 • RTG

Teoreticko – praktická výuka:

 • Protetika
  • Práce zubního technika v zubní laboratoři
  • Ukázky protetických výrobků
 • Technologické postupy
  • Práce a povinnosti zubní instrumentářky v ordinaci
  • Administrativa, komunikace s pacientem
  • Odebírání anamnézy
  • Vyhláška 306/2012 Sb., hygienicko-epidemiologický chod stomatologického pracoviště
  • Sterilizace, sterilizační deník, ukázka horkovzdušného a parního sterilizátoru, ukázka vyhodnocovacích indikátorů
  • Provozní řád, odpadové hospodářství, manipulace s prádlem
  • Dezinfekce, dezinfekční vany, dezinfekční plány
  • Ukázka chodu stomatologické soupravy a péče o ní
  • Ukázka přístrojů k endodoncii
  • Ukázka přístrojů k výplním
  • Ukázka stomatologického a stomatochirurgického instrumentária
  • Praktická ukázka zdravotnických prostředků ( natahování anestézie, manipulace se stříkačkou a jehlou…)
  • Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí (KHS)
  • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem (SZÚ)
  • Spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)
  • Objednávání, uchovávání a vedení evidence léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
  • Komunikace a spolupráce s dodavateli zdravotnických prostředků a s lékárnou při objednávání léčivých přípravků
  • Standardní operační postupy (SOP) pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
  • Periodicko bezpečnostně technické kontroly (PBTK) zdravotnických prostředků, elektrorevize, dokumentace…
  • Ukázka a procvičování míchání otiskovacích hmot (alginátové, silikonové)
  • Ukázka a procvičování míchání a podávání amalgámových výplní, skloinomerního cementu….
  • Ukázka a procvičování vyplňování zubního kříže
  • Ukázka asistence lékaři u stomatologického křesla
  • Ukázka přípravy stomatologického instrumentária
  • Ukázka a orientace ve stomatologických programech
  • Výkony a kódování na pojišťovnu, možné kombinace provedených výkonů
  • Ukázka vypisování receptů, žádanek na specializované pracoviště, žádanek na OPG….
  • Ukázka vedení zdravotnické dokumentace pacienta, vedení kartotéky, GDPR
  • Příprava pro případné kontroly z KHS, SÚKLu a Inspektorátu práce (BOZP, PO)
 • Administrativa, práce s PC, BOZP a PO