Rekvalifikační kurz zubní instrumentářka

Společnost Zubní středisko u Karoliny, s.r.o. pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka v kombinované formě akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 22105/2022-8/ONP a č.j.: MZDR 12466/2023-6/ONP

Jeho odborným garantem je MUDr. Hana Bothová, organizační stránku zajišťuje vrchní sestra Renáta Nehézová.

Výuku kurzu zubní instrumentářka zajišťují zkušení zubní lékaři, zdravotní sestry, dentální hygienistky, záchranáři s dlouholetou praxí ve svém oboru.

Akreditovaný kurz Zubní instrumentářka v kombinované formě studia probíhá na našem Zubním středisku u Karoliny v Ostravě a na Zubní klinice Clinic+ v Praze pod vedením našich zubních lékařů, zkušených zdravotních sester a dentální hygienistky. Kvalifikační kurz Zubní instrumentářky trvá po dobu 5-6 měsíců, který je následně zakončen úspěšným složením závěrečné zkoušky a vydáním Osvědčení k výkonu povolání Zubní instrumentářka. V době prázdnin a dovolených umožňujeme individuální učební plán, tak aby student nebyl žádným způsobem omezen. Teoretická výuka probíhá převážně formou online, prezenční výuka probíhá v učebně a ordinacích v Zubním středisku u Karoliny v centru Ostravy a Zubní klinice Clinic+ v Praze .


Termíny kvalifikačního kurzu Zubní instrumentářka v Ostravě a Praze:

24.10.2023 – 30.3.2024

další termíny kurzu jsou průběžně vypisovány.


Pracovní uplatnění absolventa:
Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, vykonává činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Cena kvalifikačního kurzu v Ostravě: 24 000 Kč

Cena kvalifikačního kurzu v Praze: 29 500 Kč nyní za akční cenu 26 000Kč (časově omezená nabídka)

Podrobné informace o probíhajících kurzech získáte na instrumentarka@zubniukaroliny.cz nebo tel. 606 283 393

Informace ke kurzu Zubní instrumentářka Ostrava.

Informace ke kurzu Zubní instrumentářka Praha.