Výukový plán

VÝUKOVÝ PLÁN

Teoretická výuka:

 • Úvod do stomatologie
 • Psychologie, komunikace, psychosociální aspekty v zubní ordinaci
 • Edukace pacienta v zubní ordinaci
 • Dentální anatomie
 • Dentální hygiena
 • Mikrobiologie, epidemiologie
 • Záchovná stomatologie, prevence
 • Stomatochirurgie
 • Parodontologie, patologie
 • Ortodoncie, pedostomatologie
 • Implantologie
 • RTG

Teoreticko – praktická výuka:

 • Protetika
  • Práce zubního technika v zubní laboratoři
  • Ukázky protetických výrobků
 • Technologické postupy
  • Práce a povinnosti zubní instrumentářky v ordinaci
  • Administrativa, komunikace s pacientem
  • Odebírání anamnézy
  • Vyhláška 306/2012 Sb., hygienicko-epidemiologický chod stomatologického pracoviště
  • Sterilizace, sterilizační deník, ukázka horkovzdušného a parního sterilizátoru, ukázka vyhodnocovacích indikátorů
  • Provozní řád, odpadové hospodářství, manipulace s prádlem
  • Dezinfekce, dezinfekční vany, dezinfekční plány
  • Ukázka chodu stomatologické soupravy a péče o ní
  • Ukázka přístrojů k endodoncii
  • Ukázka přístrojů k výplním
  • Ukázka stomatologického a stomatochirurgického instrumentária
  • Praktická ukázka zdravotnických prostředků ( natahování anestézie, manipulace se stříkačkou a jehlou…)
  • Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí (KHS)
  • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem (SZÚ)
  • Spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)
  • Objednávání, uchovávání a vedení evidence léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
  • Komunikace a spolupráce s dodavateli zdravotnických prostředků a s lékárnou při objednávání léčivých přípravků
  • Standardní operační postupy (SOP) pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
  • Periodicko bezpečnostně technické kontroly (PBTK) zdravotnických prostředků, elektrorevize, dokumentace…
  • Ukázka a procvičování míchání otiskovacích hmot (alginátové, silikonové)
  • Ukázka a procvičování míchání a podávání amalgámových výplní, skloinomerního cementu….
  • Ukázka a procvičování vyplňování zubního kříže
  • Ukázka asistence lékaři u stomatologického křesla
  • Ukázka přípravy stomatologického instrumentária
  • Ukázka a orientace ve stomatologických programech
  • Výkony a kódování na pojišťovnu, možné kombinace provedených výkonů
  • Ukázka vypisování receptů, žádanek na specializované pracoviště, žádanek na OPG….
  • Ukázka vedení zdravotnické dokumentace pacienta, vedení kartotéky, GDPR
  • Příprava pro případné kontroly z KHS, SÚKLu a Inspektorátu práce (BOZP, PO)
  • První pomoc v zubní ordinaci – praktický nácvik resuscitace pacienta
 • Administrativa, práce s PC, BOZP a PO