Kurz Zubní instrumentářka Ostrava

Výuka kurzu Zubní instrumentářka Ostrava probíhá v učebně a ordinacích přímo na stomatologickém pracovišti Zubní středisko u Karoliny v centru Ostravy. Hlavní lékař MUDr. Hana Bothová a vrchní sestra Renáta Nehézová – všeobecná zdravotní sestra s mnohaletými zkušenostmi v oboru stomatologie, dlouholetá lektorka a školitelka.

Kurz zubní instrumentářka probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod.(teoretická výuka on-line 2x měsíčně) a v odpoledních hodinách v pátek od 16 – 20 hod. (teoreticko-praktická 2x měsíčně). Celý kurz trvá po dobu 6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním Certifikátu k výkonu povolání Zubní instrumentářka. Výuka je rozdělena na dvě části a to teoretická on-line a praktická prezenční viz. Výukový plán. Závěrečná zkouška se skládá na Zubním středisku u Karoliny v prostorách učebny a ordinace.

  • Teoretická výuka probíhá formou on-line přenosu, tudíž Vám k poslechu probíraného učiva postačí pouze počítač a připojení k internetu.
  • Teoreticko – praktická část probíhá formou prezenční, kdy se budete osobně setkávat v učebně a v ordinacích s lektory a budete se připravovat na samostatnou práci ve stomatologické ordinaci.
  • Povinná odborná praxe ( 272 hodin ) probíhá na Vámi vybraném odborném pracovišti, které vám následně vydá hodnocení o uskutečněné praktické části. Odbornou praxi si zajišťuje účastník kurzu sám.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B 

Cena kurzu Ostrava: 24 000Kč. 

Platbu za kurz je možno rozdělit do několika splátek.

Přihláška na kurz zubní instrumentářka v termínu 4.4.-6.10.2023:

Přihláška do kurzu zubní instrumentářka Ostrava 4.4. – 6.10.2023 v pdf

Přihláška do kurzu zubní instrumentářka Ostrava 4.4. – 6.10.2023 ve Wordu

Přihlášky na kurz Zubní instrumentářka Ostrava je možno zasílat na mail: instrumentarka@zubniukaroliny.cz 

V případě jakýchkoliv dotazů a informací volejte na tel.: 606 283 393