Kurz Zubní instrumentářka Ostrava

Výuka kurzu Zubní instrumentářka Ostrava probíhá v učebně a ordinacích přímo na stomatologickém pracovišti Zubní středisko u Karoliny v centru Ostravy. Hlavní lékař MUDr. Hana Bothová a vrchní sestra Renáta Nehézová – všeobecná zdravotní sestra s mnohaletými zkušenostmi v oboru stomatologie, dlouholetá lektorka a školitelka. Výuku kurzu zubní instrumentářka zajišťují zkušení zubní lékaři, zdravotní sestry, dentální hygienistky, záchranáři s dlouholetou praxí ve svém oboru.


Kurz zubní instrumentářka v kombinované formě probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. (teoretická výuka on-line 2x měsíčně) a v pátek od 16 – 20 hod. (teoreticko-praktická 2x měsíčně) viz. Výukový plán. Celý kurz trvá po dobu 5-6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě  a vydáním Osvědčením k výkonu povolání Zubní instrumentářka.

Výuka je rozdělena na dvě části a to teoretická on-line a praktická prezenční.

  • Teoretická výuka probíhá formou on-line přenosu, tudíž Vám k poslechu probíraného učiva postačí pouze počítač a připojení k internetu.
  • Teoreticko – praktická část probíhá formou prezenční, kdy se budete osobně setkávat v učebně a v ordinacích s lektory a budete se připravovat na samostatnou práci ve stomatologické ordinaci.
  • Povinná odborná praxe ( 272 hodin ) probíhá na Vámi vybraném odborném pracovišti, které vám následně vydá hodnocení o uskutečněné praktické části. Odbornou praxi si zajišťuje účastník kurzu sám.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Cena šestiměsíčního kurzu Ostrava: 24 000Kč.

Platbu za kurz je možno rozdělit do několika splátek.


Přihláška na kurz zubní instrumentářka v termínu 24.10.2023-30.3.2024:

Přihláška zubní instrumentářka Ostrava 24.10.2023 – 30.3.2024 ve Wordu

Přihláška zubní instrumentářka Ostrava 24.10.2023 – 30.3.2024 v Pdf

Přihlášky na kurz Zubní instrumentářka Ostrava je možno zasílat na mail: instrumentarka@zubniukaroliny.cz 

V případě jakýchkoliv dotazů a informací volejte na tel.: 606 283 393