Kvalifikační kurz Zubní instrumentářka Praha

Výuka kurzu Zubní instrumentářka Praha probíhá v učebně a ordinacích přímo na stomatologickém pracovišti Clinic+ v Praze.

Kurz zubní instrumentářka probíhá v pracovní dny 2x týdně v odpoledních hodinách, ve dnech úterý a pátek. Celý kurz trvá po dobu 6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě.

Výuka je rozdělena na dvě části a to teoretická a praktická.

  • Teoretická výuka probíhá formou on-line přenosu, tudíž Vám k poslechu probíraného učiva postačí pouze počítač a připojení k internetu.
  • Praktická část probíhá formou prezenční, kdy se budete osobně setkávat v učebně s lektory a budete se připravovat na samostatnou práci ve stomatologické ordinaci.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Kvalifikační kurz Zubní instrumentářka bude zahájen v lednu 2023 v Praze. Zapsat se do kurzu je možno nejpozději do 26.1.2023. Cena kurzu Praha: 29 500Kč.

Přihlášky na kurz Zubní instrumentářka Praha je možno zasílat na mail: instrumentarka@zubniukaroliny.cz