Kvalifikační kurz Zubní instrumentářka Praha

Výuka kurzu Zubní instrumentářka Praha probíhá v učebně a ordinacích přímo na stomatologickém pracovišti na věhlasné klinice Clinic+ v Praze Vršovice, pod vedením hlavního lékaře MUDr. Alekaev a vrchní sestry Adély Sojkové – všeobecná zdravotní sestra s mnohaletými zkušenostmi  nejen ve všeobecné medicíně, ale především ve stomatologické praxi, dlouholetá lektorka a školitelka.

Kurz Zubní instrumentářka nabízíme ve dvou variantách, a to ve čtyř měsíční délce a v šesti měsíční délce viz. níže.

Šestiměsíční kurz zubní instrumentářka probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. (teoretická výuka on-line 2x měsíčně) a pátek od 16 – 20 hod. (teoreticko-praktická 2x měsíčně) viz. Výukový plán. Celý kurz trvá po dobu 6 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě  a vydáním Certifikátu k výkonu povolání Zubní instrumentářka.

Výuka je rozdělena na dvě části a to teoretická on-line a praktická prezenční.

  • Teoretická výuka probíhá formou on-line přenosu, tudíž Vám k poslechu probíraného učiva postačí pouze počítač a připojení k internetu.
  • Teoreticko – praktická část probíhá formou prezenční, kdy se budete osobně setkávat v učebně a v ordinacích s lektory a budete se připravovat na samostatnou práci ve stomatologické ordinaci.
  • Povinná odborná praxe ( 272 hodin ) probíhá na Vámi vybraném odborném pracovišti, které vám následně vydá hodnocení o uskutečněné praktické části. Odbornou praxi si zajišťuje účastník kurzu sám.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Cena šesti měsíčního kurzu Praha: 29 500Kč.

Platbu za kurz je možno rozdělit do několika splátek.

Přihláška pro šesti měsíční termín kurzu zubní instrumentářka 4.4.-6.10.2023:

Přihláška do kurzu zubní instrumentářka Praha 4.4.-6.10.2023 v pdf

Přihláška do kurzu zubní instrumentářka Praha 4.4.-6.10.2023 ve Wordu


Čtyřměsíční kurz zubní instrumentářka probíhá v pracovní dny v odpoledních hodinách, ve dnech úterý od 16 – 20 hod. (teoretická výuka on-line 2x měsíčně) a v sobotu od 09 – 17 hod. (teoreticko-praktická 2x měsíčně) viz. Výukový plán. Celý kurz trvá po dobu 4 měsíců, kdy je následně ukončen závěrečnou zkouškou v Zubním středisku u Karoliny v Ostravě  a vydáním Certifikátu k výkonu povolání Zubní instrumentářka.

Výuka je rozdělena na dvě části a to teoretická on-line a praktická prezenční.

  • Teoretická výuka probíhá formou on-line přenosu, tudíž Vám k poslechu probíraného učiva postačí pouze počítač a připojení k internetu.
  • Teoreticko – praktická část probíhá formou prezenční, kdy se budete osobně setkávat v učebně a v ordinacích s lektory a budete se připravovat na samostatnou práci ve stomatologické ordinaci.
  • Povinná odborná praxe ( 272 hodin ) probíhá na Vámi vybraném odborném pracovišti, které vám následně vydá hodnocení o uskutečněné praktické části. Odbornou praxi si zajišťuje účastník kurzu sám.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Cena čtyř měsíčního kurzu Praha: 29 500Kč.

Platbu za kurz je možno rozdělit do několika splátek.

Přihláška pro čtyř měsíční termín kurzu zubní instrumentářka 27.5.-30.9.2023:

Přihláška zubní instrumentářka Praha 27.5.-30.09.2023 ve Wordu

Přihláška zubní instrumentářka Praha 27.5.-30.09.2023 v pdf

Přihlášky na kurz Zubní instrumentářka Praha je možno zasílat na mail: instrumentarka@zubniukaroliny.cz

V případě jakýchkoliv dotazů a informací volejte na tel.: 606 283 393