Kvalitní zubní péče v centru Ostravy

Společnost Zubní středisko u Karoliny, s.r.o. vznikla v březnu 2006 transformací z privátní praxe MUDr. Ludmily Skalíkové na právnickou osobu.

Společnost poskytuje zdravotní péči v rozsahu svého oprávnění pro poskytovatele zdravotních služeb:

  • zubní lékařství
  • zubní laboratoř / zubní technik
  • stomatochirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie)
Společnost má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
  • 111 VZP
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 Česká průmyslová ZP
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank
  • 211 Zdravotní pojišťovna min. vnitra ČR
  • 213 RBP, zdravotní pojišťovna

Veškerá zdravotní a stomatochirurgická péče je poskytována vysoce erudovanými lékaři s mnohaletou praxí. Rovněž další zdravotnický personál má požadované vzdělání a splňuje požadavky pro poskytování zdravotní péče.

Poskytujeme jak základní zubní péči hrazenou ze systému veřejného zdravotního pojištění tak nadstandardní příplatkovou péči. Společnost provozuje celkem 5 zubních ordinací s kompletním zázemím v příjemném prostředí.

V rámci komplexního poskytování stomatologické péče je součástí společnosti rovněž zubní laboratoř, která zhotovuje protetické výrobky jak v rámci společnosti, tak externě.

Stomatochirurgické výkony jsou prováděny na zákrokovém sále, který je součástí zubního střediska. Součástí sálu je vybavení pro výkony v celkové anestezii a dospávací pokoj, kde jsou pacienti po chirurgickém zákroku uloženi po nezbytnou dobu a následně transportováni na lůžkové oddělení smluvní nemocnice na jednodenní pozorování.

Při potřebě komplexnějších stomatologických snímků středisko úzce spolupracuje se společností VirtuOSS 3D, s.r.o., která používá nejmodernější rentgenové technologie (3D rentgen) a další vizualizační přístroje (viz http://www.virtuoss3d.cz) . Ostravské pracoviště společnosti se nachází v docházkové vzdálenosti od zubního střediska.

Vzdělávání

Pravidelně organizujeme akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka. Jeho odborným garantem je MUDr. Hana Bothová, organizační stránku zajišťuje vrchní sestra Renáta Nehézová.

Bližší  informace najdete na webových stránkách Akademia.cz 

Společnost je otevřena spolupráci s novými lékaři různých specializací a je připravena jim poskytnout zázemí.

Společnost je připravena rozšířit objem poskytovaných služeb a v budově má k dispozici vybavené prostory pro další lékaře a ordinace – návazná stomatologická péče, zubní hygiena, ortodoncie a další.