Kvalitní zubní péče v centru Ostravy

Společnost Zubní středisko u Karoliny, s.r.o. vznikla v březnu 2006 transformací z privátní praxe MUDr. Ludmily Skalíkové na právnickou osobu.

Společnost poskytuje zdravotní péči v rozsahu svého oprávnění pro poskytovatele zdravotních služeb:

  • zubní lékařství
  • zubní laboratoř / zubní technik
  • stomatochirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie)
  • dentální hygiena
Společnost má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
  • 111 VZP
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 Česká průmyslová ZP
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank
  • 211 Zdravotní pojišťovna min. vnitra ČR
  • 213 RBP, zdravotní pojišťovna

Veškerá zdravotní a stomatochirurgická péče je poskytována vysoce erudovanými lékaři s mnohaletou praxí. Rovněž další zdravotnický personál má požadované vzdělání a splňuje požadavky pro poskytování zdravotní péče.

Poskytujeme jak základní zubní péči hrazenou ze systému veřejného zdravotního pojištění tak nadstandardní příplatkovou péči. Společnost provozuje celkem 5 zubních ordinací s kompletním zázemím v příjemném prostředí.

V rámci komplexního poskytování stomatologické péče je součástí společnosti rovněž zubní laboratoř, která zhotovuje protetické výrobky jak v rámci společnosti, tak externě.

Stomatochirurgické výkony jsou prováděny v lokální anestézii.

Při potřebě komplexnějších stomatologických snímků středisko úzce spolupracuje se společností VirtuOSS 3D, s.r.o., která používá nejmodernější rentgenové technologie (3D rentgen) a další vizualizační přístroje (viz http://www.virtuoss3d.cz) . Ostravské pracoviště společnosti se nachází v docházkové vzdálenosti od zubního střediska.

Vzdělávání

Akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka MZČR č.j.: MZDR 22105/2022-8/ONP

Pravidelně organizujeme akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka a školení pro zubní instrumentářky. Jeho odborným garantem je MUDr. Hana Bothová, organizační stránku zajišťuje vrchní sestra Renáta Nehézová.

Bližší  informace najdete na našich webových stránkách v záložce kurzy a školení.


Akreditované pracoviště MZČR č.j.: MZDR 35424/2022-9/OLP pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání Zubního lékaře

Zubní středisko u Karoliny zajišťuje odbornou praxi v délce 6 měsíců v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání Zubního lékaře. Náš odborný tým se Vám bude plně věnovat a připraví Vás k aprobačním zkouškám.

Kontaktujte nás telefonicky: 606 283 393 nebo e-mailem: info@zubniukaroliny.cz

Společnost je otevřena spolupráci s novými lékaři různých specializací a je připravena jim poskytnout zázemí.

Společnost je připravena rozšířit objem poskytovaných služeb a v budově má k dispozici vybavené prostory pro další lékaře a ordinace – návazná stomatologická péče, dentální hygiena, ortodoncie a další.