Vzdělávání zubních instrumentářek

Společnost Zubní středisko u Karoliny, s.r.o. pořádá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 22105/2022-8/ONP.

Jeho odborným garantem je MUDr. Hana Bothová, organizační stránku zajišťuje vrchní sestra Renáta Nehézová.

Akreditovaný kurz Zubní instrumentářka probíhá na našem Zubním středisku v Ostravě pod vedením našich letitých zubních lékařů a zkušených zdravotních sester. Kvalifikační kurz Zubní instrumentářky trvá po dobu 6 měsíců, který je následně zakončen úspěšným složením závěrečné zkoušky a vydáním Certifikátu k výkonu povolání Zubní instrumentářka. Teoretická výuka probíhá převážně formou online, praktická výuka probíhá v učebně a ordinacích v Zubním středisku v centru Ostravy.

Pracovní uplatnění absolventa:
Po ukončení kurzu a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent kurzu připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, vykonává činnost v rámci léčebné a diagnostické péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství.

Podmínky přijetí do kurzu:
 dovršení věku 18 let;
 minimálně ukončené středoškolské odborné vzdělání bez maturitní zkoušky (výuční list);
 zdravotní způsobilost pro výkon povolání (posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro dospělé);
 očkování proti virové hepatitidě B

Kvalifikační kurz Zubní instrumentářka bude zahájen v lednu 2023 v Ostravě a Praze. Zapsat se do kurzu je možno nejpozději do 26.1.2023.

Podrobné informace o probíhajících kurzech získáte na instrumentarka@zubniukaroliny.cz

Informace ke kurzu Zubní instrumentářka Ostrava.

Informace ke kurzu Zubní instrumentářka Praha.

Bližší info připravujeme….